Rafinérie cukru Ústí nad Labem

Z vlaku, od řeky, i od silnice.

Kleiner Alexanderplatz in Haida in den Sudeten…

Alexanderplatz in Haida.

Hlavní pošta v Haidě, dnes Novém Boru v severních Sudetech dnešní České republiky.

Das heutige Postamtsgebaude in Haide, heute Novy Bor in Nordsudeten in der gegenwaertigen Tschechischen Republik.

Překlad / Uebersetzung : Kovács Krisztián

PS: o identifikaci objektu ze seriálu, jsem poprosil svého kamaráda Krisztiána Kovácse – slovenského Maďara, překladatele, filosofa, evangelického kněze a pracovníka v Google v Krakowě, který zná Berlín, jako své boty…

Dux – Duchcov…

…údolí dutých hlav s nejvyšší koncetrací dutosti na metr čtvereční…

Nový Bor… obývaná indůstrie…

Nahoře, zřejmě majitelem, obydlené horní patro. Večer anebo přímo v noční mlze studených nocí, jako vládnou v Novém Boru, lze zahlédnout útulný prostor vytvořený původně z historizovaným stylem okrášlené cihlové továrny bývalých (snad sklářů?)…