Michal Bruna (1959) – jeden z nejlepších dokumentaristů téhle země

Utajená anabáze československého filmu (UAČF)

S Michalem (24/4/1959 – Praha 2 (Červená porodnice u Apolinářů) jsem se potkali na místě, kde bych takové setkání vlastně vůbec nečekal – Sudety, 26/7/2023, léto… To odpoledne bylo slunečné a já jsem se pokusil vyfotit neorománský kostel v Dubí přes čočku svých slunečných brýlí a povedlo se…

V přítomnosti Michala Bruny vznikala i tato snová fotografie nádherného kostelíka v Dubí, o kterém měl Michal, jak se na scénáristu patří, informace, které překvapili i mě – totiž tajné chodbě mnichů, která nikdy nevznikla.

O Michalovi se nedočtete na FDB (filmová databáze) a dokonce ani ne na ČSFD (jiná a snad ještě obsáhlejší filmová databáze). Michal Bruna je tajný pěšák v poli, disisent solo a filmový jezdec, jehož film / filmy byly STB zlikvidovány, jako něco co do zdravé společnosti nepatří. Jak jsem uvedl s Michalem jsme se potakli v Sudetech a mám dojem, že náš celý příběh bude tato část země jaksi symptomaticky propojovat i nadále.

Michal Bruna – dokumentární film

Dějství první – Michal Bruna a jeho dětsví

Michal vyrůstal v Praze, je to tedy Pražák jak poleno. Lokality Michalova dětství osvětlovaného ještě starými plynovými kandelábry s atmosférou jako ve Stínadlech jsou místa, jako Karlův Most, Karlák, Praha 1 zkrátka – tam bydlela i jeho milující babička, která cca se v roce 2029 přestěhovala z Bautzenu do Bratislavy, odkud kvůli jazykové bariéře jezdívala elektrikou do Vídně “mezi své” a poté věnovala svůj láskyplný čas, právě vnukovi Michalovi v již zmíněné Praze. Městská krajina stínadel, která v té době vládle na Staré Praze je tedy krajinou Michalova dětství.

U babičky (Helena Doubravská – žila s hercem Krieger(l)em) hrálo věčně německé rádio. Jen někdy se zmínila o vraždách Němců, protože jednu takovou vraždu vidělat. Mladí Němečtí vojáci po rádiové výzvě herce Kriegera odevzdávali zbraně a právě 2 mladí vojáci Wermachtu, své pušky odevzdávali obráncům barikád, kteří je nakonec zastřelili vlastníma puškama. Babička po této události s hercem Kriegerem a dcerou Helenou odešly do anglické zóny, protože se báli o své životy. Michal byl nakonec od němčiny ochráněn…

Kotelna (1982) –

Ok,pěkně napasané. Děkuji. Pošlu ti ještě jeden film co o něj má zájem, po shlédnutí, i NFA, že by jej i vyčistili od škrábanců. Hledal jsem, doufal jsem, že se nalezne originál, při žádosti o udělění ocenění statutu člena odporu na MNO, ale zatím nic.Oni z moci úřední mohou více než já… Jen proběhly výslechy lidí, které jsem uvedl, že mi pomáhali. Že byli perzekuováni za tu pomoc… Asi mi to dají “in memoriam”(pfuj), jak se s tím hrabou. Takže dám tu Tichou noc k vyčistění v pozitivní kopii negativu, jak jí mám a ten druhý film Kotelna, zůstane zatím tak jak je a bude čekat na zázrak spolu s filmem Vzor 38(Z toho Nejdku) že se někde možná objeví.A ti mladší budou chtít to pořád udělat..(?) Moc tomu nevěřím…Jsi proti mně mladší a IT šikovný člověk, tak jsem rád když tomu dáš ten dnešní směr…,Já jsem dinosaurus, který uměl zakládat filmy do kamery a s vyvolanými výsledky se zamotat kolem sebe…Měj se víkendově Michal Bruna.

  • V roce 2010 se Michal Bruna odstěhoval jako samoživitel do Teplic s dvěma syny. Ze Sudete Michal posbíral poznatky do té míry “že mu je nikdo nebude vysvětlovat (ty Sudety)” Vysvětlovat sudety má v Teplicích skoro každý (pseudo zarudlý patriot-idiotismus) “na šumavě jsou skromější”. Dle slov Tepličkáků “začala revoluce tedy”

  • Kotelna (1982 – Praha) – https://www.youtube.com/watch?v=13LLq1KA7QM (životopisný autorský)
  • Vzor 38 (1986 – Neidek) – krátký hraný film, odcizený STB na Richnovské osmičce (o zbytené nenávisti mezi “Čechy” a “Němci”)
  • Tichá noc (1988 – Zbraslav) – nebylo možné uvést “bez šance” dle slov autora.
  • Základní informace pro Voliňáky, 1992 – Kuřívody, film na objednávku Min. Kultury. Voliských Češích
  • Dubrovník e válce (1992 – Dubrovník) Studio kontakt ČT, natočeno vlastní kamerou a kazety SUPER VHS1992, Dubrovník
  • 1995 – Volary na Šumavě, obdržen grant M. kultury, na film (Na Šumavě dolina) (sociálně-ekologický dokument) (těžba dřeva ve vtrulníku Modrava, + rumunští Slováci “sedlák Otec, když umíral, Myslíš si, že ti němci museli odsud odejít?”) (natáčení s psími zpřeženími)

Michalova slova z Nádražky v Teplicích – “dobrá doba skončila, když umřel Karel Kryl”.

Ta podoba, Dům v Děčíně u pivovaru

🏰 Architektur und Jugendstil in Děčín – Tetschen 🏰

Willkommen in der charmanten Stadt Děčín – Tetschen, ehemals bekannt als Tetschen, im wunderschönen Sudetenland. Hier finden Sie eine faszinierende Mischung aus deutscher sudetendeutscher Architektur, romantischen Landschaften und Abenteuern entlang der Severočeská železnice (Nordböhmische Eisenbahn).

🏰 Die Arbeit der alten Deutschen im Sudetenland 🏰

Die deutsche Bevölkerung im Sudetenland hinterließ ein beeindruckendes Erbe in der Architektur. Die ehemaligen Häuser im Sudetenland sind Zeugen der einstigen Pracht und des Reichtums dieser Region. Der Jugendstil, auch bekannt als Art Nouveau, prägt viele der Gebäude in Děčín, was der Stadt ein einzigartiges und charmantes Flair verleiht.

🏚️ Ehemalige Häuser in den Sudeten 🏚️

Leider erlitten viele dieser prächtigen Bauten während der Zeit der Destruktion der Sudetenlande schwere Schäden. Die Zerstörung dieser architektonischen Schätze war ein schwerer Verlust für die Geschichte und Kultur dieser Region. Dennoch haben einige dieser ehemaligen Häuser den Zahn der Zeit überstanden und erzählen noch immer von vergangenen Zeiten.

🌄 Die Romantik von Děčín und Umgebung 🌄

Děčín und seine Umgebung bieten eine romantische Kulisse mit malerischen Flusslandschaften, majestätischen Felsen und bewaldeten Hügeln. Die idyllische Umgebung und die pittoreske Architektur ziehen Besucher aus aller Welt an, die das romantische Ambiente und die Abenteuer entlang der Nordböhmischen Eisenbahn genießen möchten.

Willkommen in der charmanten Stadt Děčín, ehemals bekannt als Tetschen, im wunderschönen Sudetenland. Hier finden Sie eine faszinierende Mischung aus deutscher sudetendeutscher Architektur, romantischen Landschaften und Abenteuern entlang der Severočeská železnice (Nordböhmische Eisenbahn).

🏰 Die Arbeit der alten Deutschen im Sudetenland 🏰

Die deutsche Bevölkerung im Sudetenland hinterließ ein beeindruckendes Erbe in der Architektur. Die ehemaligen Häuser im Sudetenland sind Zeugen der einstigen Pracht und des Reichtums dieser Region. Der Jugendstil, auch bekannt als Art Nouveau, prägt viele der Gebäude in Děčín, was der Stadt ein einzigartiges und charmantes Flair verleiht.

🏚️ Ehemalige Häuser in den Sudeten 🏚️

Leider erlitten viele dieser prächtigen Bauten während der Zeit der Destruktion der Sudetenlande schwere Schäden. Die Zerstörung dieser architektonischen Schätze war ein schwerer Verlust für die Geschichte und Kultur dieser Region. Dennoch haben einige dieser ehemaligen Häuser den Zahn der Zeit überstanden und erzählen noch immer von vergangenen Zeiten.

🌄 Die Romantik von Děčín und Umgebung 🌄

Děčín und seine Umgebung bieten eine romantische Kulisse mit malerischen Flusslandschaften, majestätischen Felsen und bewaldeten Hügeln. Die idyllische Umgebung und die pittoreske Architektur ziehen Besucher aus aller Welt an, die das romantische Ambiente und die Abenteuer entlang der Nordböhmischen Eisenbahn genießen möchten.

Chodov, Karlovy Vary – deziluze cestovatelova

14 dní spánkové depirvace, Karlovarský okres, další neutěšené místo / subjektivní, i objektivní popis

Chodov, původně známý jako Chodau, je jedno z mnoha sudetoněmeckých menších měst na severu Karlovarského okresu. Toto městečko je domovem nádherného kostela, který zaujme každého návštěvníka. Kostel je svědkem bohaté historie a je důležitou kulturní památkou.

Chodov – smutná atmosféra

Bohužel, Chodov vyzařuje absolutně smutnou atmosféru zmaru a bídy bez zřejmě dalších perspektiv. Tato melancholická atmosféra se liší od jiných měst (Cheb, Karlovy Vary) v regionu, ale jinak podobná a snad ještě horší, než v Sokolově. Pocity beznaděje a deprese jsou zde silně cítit.

Cestovatel po Karlovaském kraji

Jako cestovatel jsem měl příležitost prozkoumat Karlovarský kraj po dobu 14 dní. Cestoval jsem v obytném voze, který nabízel drastické podmínky, přirovnatelné snad jen k halucinogennímu tripu ((protože vládlo tou dobou pekelné vedro a můj spánkový režim se posouval až o 6 hodin dopředu – i přesto mě něco hnalo stále kupředu a popřel jsem v sobě jakoukoliv možnost myslet si, že bych se měl vrátit domů, kde mám pohodlí a klid)). Trpěl jsem hladem, nepravidelným spánkem, sociální izolací a deprivací. Tyto zážitky mi umožnily lépe porozumět životu v tomto regionu.

Historie Chodova

Závěrem lze konstatovat, že Chodov je městečko s bohatou historií, avšak nyní se potýká s pocitem beznaděje a nedostatku perspektiv. Pro cestovatele, kteří se vydávají do Karlovarského kraje, je důležité být připraven na drsné podmínky, které mohou ovlivnit jejich subjektivní zážitky.

Chodau

Chodov, ursprünglich bekannt als Chodau, ist eine von vielen kleinen sudetendeutschen Städten im Norden des Karlovarský okres. Diese Stadt beheimatet eine wunderschöne Kirche, die jeden Besucher beeindruckt. Die Kirche ist Zeuge einer reichen Geschichte und eine bedeutende kulturelle Sehenswürdigkeit.

ChodauAtmosphäre

Leider strahlt Chodov eine absolut traurige Atmosphäre des Verfalls und des Elends ohne erkennbare Perspektiven aus. Diese melancholische Stimmung unterscheidet sich von anderen Städten in der Region wie Sokolov. Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Depression sind hier stark spürbar.

Als Reisender hatte ich die Möglichkeit, den Karlovarský kraj für 14 Tage zu erkunden. Ich reiste in einem Wohnwagen, der drastische Bedingungen bot, vergleichbar mit einer halluzinogenen Reise. Ich litt unter Hunger, unregelmäßigem Schlaf, sozialer Isolation und Deprivation. Diese Erfahrungen ermöglichten es mir, das Leben in dieser Region besser zu verstehen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass Chodov eine Stadt mit reicher Geschichte ist, jedoch derzeit mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und fehlender Perspektiven zu kämpfen hat. Für Reisende, die sich in den Karlovarský kraj begeben, ist es wichtig, auf raue Bedingungen vorbereitet zu sein, die ihre subjektiven Erfahrungen beeinflussen können.

Paneláky v Chodově

V Chodově, stejně jako v mnoha dalších městech, lze nalézt panelové domy, které jsou charakteristickou součástí architektury. Tyto výškové budovy, postavené v minulosti za účelem řešení bytové nouze, dnes bohužel často slouží jako prostor pro různé problémy.

Jedním z problémů, se kterými se města, včetně Chodova, potýkají, je drogová závislost. Paneláky a jejich okolí se stávají místem obchodování s drogami a užívání drog. Tato situace přináší nejenom riziko pro zdraví jednotlivců, ale také negativní vliv na celkovou atmosféru a bezpečnost ve městě.

Lidé a Chodov

Dalším aspektem jsou sociálně špatně adaptovatelní lidé, kteří se v městě nacházejí. Tito lidé často žijí v nepříznivých sociálních podmínkách a mají problémy s integrací do společnosti a určitě je špatná cesta, jim pomáhat. Je důležité si uvědomit, že tato situace není specifická pouze pro Chodov, ale je problémem, který se vyskytuje ve mnoha městech všude, kde se nachází tyto specifické skupiny.

In Chodov, wie auch in vielen anderen Städten, findet man Plattenbauwohnungen, die ein charakteristischer Teil der Architektur sind. Diese Hochhäuser, die in der Vergangenheit zur Lösung der Wohnungsnot gebaut wurden, dienen leider oft als Raum für verschiedene Probleme.

Ein Problem, mit dem Städte, einschließlich Chodov, konfrontiert sind, ist Drogenabhängigkeit. Die Plattenbauten und ihre Umgebung werden zu Orten des Drogenhandels und des Drogenkonsums. Diese Situation birgt nicht nur Risiken für die Gesundheit der Einzelpersonen, sondern beeinflusst auch die allgemeine Atmosphäre und Sicherheit in der Stadt negativ.

Ein weiterer Aspekt sind sozial schlecht adaptierbare Menschen, die sich in der Stadt befinden. Diese Menschen leben oft unter ungünstigen sozialen Bedingungen und haben Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Situation nicht spezifisch nur für Chodov ist, sondern ein Problem darstellt, das in vielen Städten weltweit auftritt.

Chodov, s výjimkou několika lázeňských měst jako Karlovy Vary a několik dalších míst jako Cheb, je prakticky lokalitou s nulovým turismem. Téměř by se člověk domníval, že turisté se tam bojí jezdit a mají pro to své důvody.

Existuje několik faktorů, které přispívají k nedostatku turismu v Chodově. Jako už jsme zmínili, smutná atmosféra města, pocit zmaru a nedostatek perspektiv zanechávají negativní dojem na návštěvníky. Pro mnohé cestovatele se Chodov nejeví jako atraktivní destinace.

Dalším důvodem může být nedostatek turisticky atraktivních památek a zajímavostí v okolí. Chodov nenabízí takovou koncentraci historických památek, přírodních krás nebo kulturních akcí jako jiná místa v Karlovarském kraji.

Navzdory absenci turismu je však důležité si uvědomit, že každé místo má svou vlastní jedinečnost a charakter. I když se Chodov nevyznačuje jako turistická destinace, může stále nabídnout místní atmosféru a možnosti pro objevování jeho autentického života – pro melancholiky či hloubavé lidi, tak na půl hodinovou procházku centrem.

Chodov, mit Ausnahme einiger Kurorte wie Karlovy Vary und einigen anderen Orten wie Cheb, ist praktisch ein Ort ohne Tourismus. Man könnte fast meinen, dass Touristen Angst haben, dorthin zu reisen, und sie haben ihre Gründe dafür.

Es gibt mehrere Faktoren, die zum Mangel an Tourismus in Chodov beitragen. Wie bereits erwähnt, hinterlässt die traurige Atmosphäre der Stadt, das Gefühl des Scheiterns und der fehlenden Perspektiven einen negativen Eindruck bei Besuchern. Für viele Reisende erscheint Chodov nicht als attraktives Reiseziel.

Ein weiterer Grund könnte der Mangel an touristisch attraktiven Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Umgebung sein. Chodov bietet nicht die gleiche Konzentration an historischen Denkmälern, natürlicher Schönheit oder kulturellen Veranstaltungen wie andere Orte in der Region Karlovarský kraj.

Trotz des Mangels an Tourismus ist es jedoch wichtig zu erkennen, dass jeder Ort seine eigene Einzigartigkeit und seinen eigenen Charakter hat. Obwohl Chodov nicht als touristisches Reiseziel bekannt ist, kann es dennoch eine lokale Atmosphäre und Möglichkeiten zur Entdeckung des authentischen Lebens bieten.

Český text: Pro ty, kteří to opravdu chtějí, je možné hledat industriální objekty v Chodově. Komíny za městem naznačují, že zde stále existují některé staré továrny. I když průmyslový sektor již v Chodově není tak živý jako v minulosti, stopy jeho existence lze stále nalézt.

Pro milovníky industriálního dědictví může být zajímavé prozkoumat tuto stránku města. Při procházce po okolí lze objevit zbytky zaniklých průmyslových budov, skladišť a dalších struktur, které svědčí o minulém rozkvětu tohoto sektoru.

Je však třeba mít na paměti, že v důsledku úpadku průmyslu mohou tyto oblasti působit opuštěným a neudržovaným dojmem. Bezpečnostní a přístupová omezení také mohou být uplatněna na některé z těchto lokalit. Při prohlížení průmyslových objektů je důležité dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a respektovat soukromý majetek.

Für diejenigen, die es ausdrücklich wünschen, besteht die Möglichkeit, in Chodov nach industriellen Objekten zu suchen. Die Schornsteine hinter der Stadt lassen vermuten, dass dort immer noch einige alte Fabriken existieren. Obwohl der industrielle Sektor in Chodov nicht mehr so lebendig ist wie in der Vergangenheit, sind immer noch Spuren seiner Existenz zu finden.

Für Liebhaber des industriellen Erbes kann es interessant sein, diese Seite der Stadt zu erkunden. Bei Spaziergängen in der Umgebung können Überreste ehemaliger Industriegebäude, Lagerhäuser und anderer Strukturen entdeckt werden, die von vergangener Blüte dieses Sektors zeugen.

Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund des Niedergangs der Industrie diese Gebiete einen verlassenen und vernachlässigten Eindruck vermitteln können. Sicherheits- und Zugangsbeschränkungen können auch für einige dieser Standorte gelten. Beim Erkunden industrieller Anlagen ist es wichtig, alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und den privaten Besitz zu respektieren.