Lovosická Deli, neboli nyní Opavia a ještě předtím:

Aug.Tschinkela synové, továrna na cukrovinky a čokoládovna

Nachází se v bezprostřední opozituře, přes silnici k Parnímu mlýnu Pražsko­-lovosické společnosti / Lovosická a. s. a továrně na rostlinné oleje – dnes, vše již zbořeno.

A Mladé Boleslavi na nádraží na to také mají…

Protože stavědla zbořili hned po modernizaci bez staré techniky a protože ten veliký dům, co stojí vzadu naproti hlavní budově má ve střeše díru a tak se čeká, až ho budou moci vyhodit do smetí….