Konoged – Konojedy

🏰🌳 Konojedy u Úštěka: Historie, Památné Hroby a Místní Řemeslník 🌳🏰

🏰 Úvod 🏰

Vítejte v malebné obci Konojedy, ležící nedaleko města Úštěk, které v minulosti německy známé jako Auscha. Konojedy se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji, pouhých sedmnáct kilometrů severovýchodně od Litoměřic. V tomto článku se podíváme na bohatou historii, význačné hroby a místního řemeslníka, který vyráběl náhrobky za doby, kdy zde existovala komunita obyvatel německé národnosti.

🏰 Historie Konojedů a Úštěka (Auscha) 🏰

Konojedy jsou malou vesnicí s hlubokými kořeny historie. Spolu s Úštěkem (Auscha) sdílejí bohatou minulost, která se datuje do doby středověku. Auscha byla kdysi německy mluvícím městem s rozmanitou kulturou a komunitou.

🕯️ Památné Hroby Československých Němců 🕯️

Na místním hřbitově lze nalézt hroby československých obyvatel německé národnosti, kteří zde žili před II. světovou válkou a měli říšské občanství. Po válce se tito lidé stali oběťmi genocidy, která postihla německou komunitu. Mezi jejich jmény na hrobcích najdeme následující rodiny:

 • Familie Grupp
 • Familie Mayer
 • Familie Wendler
 • Familie Bonisch
 • Familie Ruasch
 • Familie Heller
 • Familie Sperlich
 • Familie Kalfus
 • Familie Richter
 • Familie Bittner
 • Familie Strobauch

👨‍🌾 Místní Kameník a Řemeslník – Pan Wenzel z Auscha – Úštěk 👨‍🌾

V této době hráli řemeslníci klíčovou roli v životě místní komunity. Pan Wenzel byl místním kameníkem, který se specializoval na výrobu náhrobků a památníků. Jeho umění a zručnost mu získaly vážené místo ve společnosti. Jeho náhrobky zdobili hroby na místním hřbitově, a díky nim si obyvatelé mohli uchovávat vzpomínky na své zesnulé blízké.

🌳 Závěr 🌳

Konojedy u Úštěka jsou místem s hlubokou historií a bohatou kulturou. Památné hroby československých Němců nám připomínají minulost a její tragické události. Pan Wenzel, místní kameník, nám zase ukazuje hodnotu a krásu řemeslnického umění. Při návštěvě této malebné obce nezapomeňme uctít památku zdejších obyvatel a jejich kulturní dědictví.

🇩🇪 Deutsch 🇩🇪

🏰 Einführung 🏰

Willkommen in dem malerischen Dorf Konojedy, in der Nähe der Stadt Úštěk, früher bekannt als Auscha. Konojedy befinden sich im Bezirk Litoměřice in der Region Ústí nad Labem, nur siebzehn Kilometer nordöstlich von Litoměřice entfernt. In diesem Artikel werden wir uns mit der reichen Geschichte, den bedeutenden Gräbern und einem lokalen Handwerker befassen, der zu jener Zeit Grabsteine fertigte, als hier eine deutsche Gemeinschaft lebte.

🏰 Geschichte von Konojedy und Úštěk (Auscha) 🏰

Konojedy ist ein kleines Dorf mit tief verwurzelter Geschichte. Zusammen mit Úštěk (Auscha) teilt es eine reiche Vergangenheit, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Auscha war einst eine deutschsprachige Stadt mit einer vielfältigen Kultur und Gemeinschaft.

🕯️ Bedeutende Gräber tschechoslowakischer Deutscher 🕯️

Auf dem örtlichen Friedhof befinden sich Gräber von tschechoslowakischen Bürgern deutscher Nationalität, die vor dem Zweiten Weltkrieg hier lebten und die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen. Nach dem Krieg wurden diese Menschen Opfer des Völkermords, der die deutsche Gemeinschaft betraf. Unter den Namen auf den Gräbern finden sich folgende Familien:

 • Familie Grupp
 • Familie Mayer
 • Familie Wendler
 • Familie Bonisch
 • Familie Ruasch
 • Familie Heller
 • Familie Sperlich
 • Familie Kalfus
 • Familie Richter
 • Familie Bittner
 • Familie Strobauch

👨‍🌾 Lokaler Steinmetz und Handwerker – Herr Wenzel aus Auscha – Úštěk 👨‍🌾

Zu jener Zeit spielten Handwerker eine entscheidende Rolle im Leben der lokalen Gemeinschaft. Herr Wenzel war ein örtlicher Steinmetz, der sich auf die Herstellung von Grabsteinen und Denkmälern spezialisiert hatte. Seine Kunstfertigkeit und Geschicklichkeit verschafften ihm einen angesehenen Platz in der Gesellschaft. Seine Grabsteine schmückten die Gräber auf dem örtlichen Friedhof und ermöglichten es den Bewohnern, Erinnerungen an ihre verstorbenen Angehörigen zu bewahren.

🌳 Fazit 🌳

Konojedy bei Úštěk ist ein Ort mit einer tiefen Geschichte und einer reichen Kultur. Die bedeutenden Gräber tschechoslowakischer Deutscher erinnern uns an die Vergangenheit und ihre tragischen Ereignisse. Herr Wenzel, der lokale Steinmetz, zeigt uns die Bedeutung und die Schönheit des Handwerks. Bei einem Besuch dieses malerischen Dorfes sollten wir die Erinnerung an die hier lebenden Menschen und ihr kulturelles Erbe ehren.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *