U Rolanda, 23. 6. 2019

Roland zhruba takto: Někteří obyvatelé Čech si nechali po první válce vysvětlit, že je něco, jako Češi, stejně tak, jako někteří obyvatelé směrem na západ, si nechali od politiků demagogů vysvětlit, že existuje něco jako Němci – a pak z toho byla válka. Mezi tyto demagogy, patřil: Masaryk, Hitler, Benesh, Gotwald a mnoho dalších magorů nalevo i napravo.

A já tak nějak dnes koukám, že vlastně tohle stupidní dělení dnes pokračuje dál. Od středověku se český prostor (království české (český a římský císař Čecho-Němec Karel IV.)) smíchal (prozaicky řečeno, šoustali všichni spolu na salaších bez ohledu, kdo má jaký jazyk) a “z kafe a mlíka byla bílá káva” = česko-německý prostor (nikoliv Češi a Němci vedle sebe – jako první lež, ale Čecho – Němci v jednom prostoru). Zkrátka ti demagogové, chtěli a chtějí z bílé kávy, dělat opět černou a mléko extra.

Přirovnání prostoru ke kávě = je z Rolandovi hlavy
Technický pojem “šoustali spolu na salaších” = je Fantův pojem (překladatel)