Terezín Central Platz a ulice Dlouhá

Terezínské hlavní náměstí.

Konoged – Konojedy

Lovosická Deli, neboli nyní Opavia a ještě předtím:

Aug.Tschinkela synové, továrna na cukrovinky a čokoládovna

Nachází se v bezprostřední opozituře, přes silnici k Parnímu mlýnu Pražsko­-lovosické společnosti / Lovosická a. s. a továrně na rostlinné oleje – dnes, vše již zbořeno.