Rafinérie cukru Ústí nad Labem

Z vlaku, od řeky, i od silnice.

Nové Město pod Smrkem

Měl-li bych vypsat cenu Dutých hlav Libereckého kraje, tak 100 % by se do pátého místa (z toho, co jsem za poslední rok spatřil) umístilo Nové Město pod Smrkem.

S jeho totální destrukcí budov Textilany, kterou jsem právě spatřil (oproti stavu před 2 roky), nelze o tomto statusu ani chvíli pochybovat.

Kleiner Alexanderplatz in Haida in den Sudeten…

Alexanderplatz in Haida.

Hlavní pošta v Haidě, dnes Novém Boru v severních Sudetech dnešní České republiky.

Das heutige Postamtsgebaude in Haide, heute Novy Bor in Nordsudeten in der gegenwaertigen Tschechischen Republik.

Překlad / Uebersetzung : Kovács Krisztián

PS: o identifikaci objektu ze seriálu, jsem poprosil svého kamaráda Krisztiána Kovácse – slovenského Maďara, překladatele, filosofa, evangelického kněze a pracovníka v Google v Krakowě, který zná Berlín, jako své boty…