Industrializovaná větev trhanů

Je rozvinutý nerudovský pojem, téže stejnojmenný román Jana Nerudy – Trhani (Ajznbonský tovaryš). Jeho autorem je Gustav Vigato, který pochází 4. – 5. generace italských trhanů, jejichž pozdější podoba (70. léta 20. století) byla obdobou původních trhanů, které ve svém románu detailně vykreslil právě Jan Neruda.

Industrializovaná trhanská větev, se v 5. generaci již plně soustředila na práci v průmyslu, resp. především na specializované montážní a instalační práce, které tato skupina / skupiny prováděla nejenom ve střední Evropě (Československo), ale také v dalších zemích a světadílech světa. Typickým industrializovaným trhanem 5. generace byl Augusto Vigato (narozený v Tiraně, 1940 – italským rodičům během II. světové války).

Život trhana

Trhan Augusto Vigato přicestoval do Československa poprvé v roce 1974 a to konkrétně jako “svářeč – specialista” v rámci instalace výrobní linky pro severočeské papírny ve Štětí, kde společně s dalšími trhany, pracovali a to až do roku 1977. Tyto práce byly ukončeny finalizací instalace linky a jejího uvedení do provozu. Italští trhani poté odcestovali v rámci své specializace do dalších částí světa.