Tarvisio…

Již při vjezdu do vysokých hor do Tarvisia a dále jsem věděl, že nastávají opět známé stavy. Život mi běžel před očima, jako film – od zadu dopředu a zprava do leva. Viděl jsem minulost i budoucnost (ne moc růžovou). Jsem rozdvojená osobnost. Jsem Čecho-Ital.

Benátské občanské přístaviště…

Benátky jsou překvapivě památkovou rezervací i co se industriálních staveb týká. Jen na pravé straně od hlavního nádraží, jsem zaznamenal mnoho pohledů, které mi nechaly znát, že se Benátčané starají – o vše. To jen Praha si toho mnoho zbourala a v Čechách všeobecně, se k tomuto druhu staveb chováme nedůstojně – až kořistnicky.

Benátky neznámé průmyslové…

Benátská Silos na sklonku dne.

Lokalita s naprosto funkčním industriálem: Benátská ústřední sila a mlýnice. Funkční a ještě k tomu velmi upravená lokalita. Veřejná cesta, koleje, sila, pásové dopravníky, rampy, opodál chemický závod, jeřáby, lodě….