Benátské občanské přístaviště…

Benátky jsou překvapivě památkovou rezervací i co se industriálních staveb týká. Jen na pravé straně od hlavního nádraží, jsem zaznamenal mnoho pohledů, které mi nechaly znát, že se Benátčané starají – o vše. To jen Praha si toho mnoho zbourala a v Čechách všeobecně, se k tomuto druhu staveb chováme nedůstojně – až kořistnicky.