Malá Veleň, trestní oznámení na SŽDC

Rekonstrukce, bolševická sanace nebo stupidní destrukce? + jedno trestní oznámení na SŽDC

Občas se mi stane, že při svých toulkách narazím i na spřízněnou duši. Tentorkát ta zpřízněná duše měla i lepší foťák než já a tak mi poskytla tyhle úžasný fotky, jinak zřejmě úplně nesmyslené “rekonstrukce” / bourání nádražíčka v Malé Veleni (zřejmě pro získání dotací).

PO NĚKOLIKA OKAMŽICÍCH

Upravuji tvrzení o dotacích, právě telefonicky mluveno s milým starostou Malé Veleně, který doslova pronesl:

“Rekonstrukci si provádí SŽDC, ale zcela nepochopitelným způsobem. Opravu díry i zájem zastávku převést na obec, jsme urgovali několik let nazpět a nebylo nám ani odpovězeno. Oprava mohla stát řádově do 20 000 Kč, nyní se jedná o úpravy v řádu stovek tisíc ne-li milionů.”

NEZBÝVÁ NEŽ KONSTATOVAT A POTVRDIT MNOHÁ TVRZENÍ, ŽE:

Postup SŽDC ve věci železničních staveb a památek, je barbarský.

SŽDC má i facebookovou stránku a E-mailový kontakt, kam se lze obracet s dotazy na konkrétní stavby v její správě:

Kontakt na SŽDC: Ing. Michal Fišl, Fisl@szdc.cz

Autorem fotografií: pan Tomáš Provazník, Benešov Nad Ploučnicí


A trestní oznámení podané 12. ledna 2021 k této věci:

—————————-

Trestní oznámení na neznámého pachatele:

Dobrý den,

tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci demolice železniční zastávky Malá Veleň.

Důvod trestního oznámení:

Dne 4. listopadu 2019 jsem telefonicky mluvil z čísla 608 666 582 se starostou Malé Veleně a ptal se ho na důvody demolice nádraží v Malé Veleni (okr. Děčín). Ten mi sdělil následovné:

“Rekonstrukci si provádí SŽDC, ale zcela nepochopitelným způsobem. Opravu díry i zájem zastávku převést na obec, jsme urgovali několik let nazpět a nebylo nám ani odpovězeno. Oprava mohla stát řádově do 20 000 Kč, nyní se jedná o úpravy v řádu stovek tisíc ne-li milionů.”

Domnívám se, že by mohlo jít o tresné činy / tresný čin dle níže citovaných paragrafů.

§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

§ 221
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

V příloze fotografie původního stavu nádraží z Google maps a stavu při demolici. Dnešní stav lze prověřit osobně.

Výřez z odeslaných zpráv datové schránky občana při podání trestního oznámení – např. na SŽDC.

Zde odpověď policie ze dne 9. března 2021

U S N E S E N Í
Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu policejní orgán Územní odbor Děčín, OOP Benešov n. Ploučnicí, nám. Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
o d k l á d á trestní věc podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci podle § 228/1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit.

Odůvodnění, jako by věc vyšetřovali žáci 1. a 2. třídy:

Na základě výše uvedeného oznámení bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se písemně vyjádřil zástupce oooooo., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce a to s ohledem na špatný technický stav budovy. Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následně novostavby objektu ale pouze k její renovaci.


Další doplnění:

Dobrý den,
ve vašem dopise ze dne 9. března 2021, uvádíte ODŮVODNĚNÍ:
Na základě výše uvedeného oznámení bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se písemně vyjádřil zástupce oooooo., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce a to s ohledem na špatný technický stav budovy. Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následně novostavby objektu ale pouze k její renovaci.

Z čehož mě plyne, že Policii zřejmě unikla podstata onoho oznámení a naplnění možného trestného činu. V naznačených paragrafech, jsem uváděl, že renovace se díky korupčnímu přístupu, hrazená z veřejných prostředků, vyšplhala do násobků, možné původní opravy – viz vyjádření starosty Malé Veleně. I ten byl vyslechnut?

V tom tkví trestní rovina porušení, např. zde: § 220. Ta tzv. optimalizace, tolik módní výraz pro současnou korupci v těchto askpektech věci a jak jí policie po zástupci SŽDC až nápadně přepodkládaným způsobem, reprodukuje – není optimalizací v pravém slova smyslu, jak se policii zmíněný zástupce SŽDC snaží namluvit a jak policie souhlasně chápe. Jinými slovy, mám-li něco zachovávat, a nabízí-li mi někdo, že si to ode mne někdo převezme a opraví si to a já tu věc vezmu a o 5 let později, kdy mou vinou chátrá, ji nechám za několik set tisíc až milionů optimalizovat, to skutečně není to, co si Policie myslí, že je.

Proč prosím nebyla daná věc prošetřena analyticky a hloubkově? Je potřeba aby se dostala do parlamentu ČR a až poté, se tou věcí bude někdo opravdu zabývat? Chápu, že toho Policie má asi hodně, ale tady na té malé kauze byla šance rozkrýt pravou podstatu hospodářsko-korupčních kšeftíků dané organizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *