Náměstí v Benešově n. Pl. Bensen – Platz / piazza

Sychravé pozdně podzimní či zimní odpoledne v Benešově nad Ploučnicí se zámkem vystavěném v Saské renesanci a dalších zajímavých památek, včetně nádraží, kde ještě stále jsou staré jízdní řády a staré nápisy Bensen + rozpadající se okolní budovy starého nádraží s litinovými sloupy. Opodál tohoto zámku se nachází v přirozené návaznosti kostel + magická zahrada.

Benešov nad Ploučnicí je město v okrese Děčín, které má bohatou historii a kulturní památky. Mezi nejdůležitější patří:

  • Zámecký komplex Benešov nad Ploučnicí, který se skládá z Horního a Dolního zámku, spojených ohradní zdí a chodbou. Zámky byly postaveny v 16. století v stylu saské renesance a jsou považovány za jedinečné ukázky této architektury v České republice. V zámcích je umístěna expozice mapující život šlechty, která zde sídlila. Zámky jsou přístupné veřejnosti a pořádají se zde různé akce a prohlídky. 🏰👑
  • Gotický kostel Narození Panny Marie, který byl postaven v 15. století a je součástí městského opevnění. Kostel má bohatou vnitřní výzdobu, mezi níž vynikají gotické fresky, barokní oltáře a Salhausenská kaple s náhrobky šlechtických rodů. ⛪🙏
  • Sloup se sochou Panny Marie, který stojí na náměstí Míru. Sloup byl postaven v roce 1745 jako poděkování za ukončení morové epidemie. Na soklu jsou umístěny sochy svatých Josefa, Floriána, Jana Nepomuckého a Františka Xaverského. 🗿🕊️
  • Městský dům čp. 17, který je nárožním patrovým domem s bránou na náměstí Míru. Dům je zajímavý svou renesanční fasádou s sgrafity a erbem Salhausenů. 🏠🛡️

Beneschau an der Ploučnitz ist eine Stadt im Bezirk Děčín, die eine reiche Geschichte und Kulturdenkmäler hat. Zu den wichtigsten gehören:

  • Das Schlosskomplex Beneschau an der Ploučnitz , das aus dem Oberen und Unteren Schloss besteht, die durch eine Mauer und einen Gang verbunden sind. Die Schlösser wurden im 16. Jahrhundert im Stil der sächsischen Renaissance erbaut und gelten als einzigartige Beispiele dieser Architektur in der Tschechischen Republik. In den Schlössern befindet sich eine Ausstellung, die das Leben des Adels zeigt, der hier lebte. Die Schlösser sind für die Öffentlichkeit zugänglich und es finden verschiedene Veranstaltungen und Führungen statt. 🏰👑
  • Die gotische Kirche der Geburt der Jungfrau Maria , die im 15. Jahrhundert erbaut wurde und Teil der Stadtmauer ist. Die Kirche hat eine reiche Innenausstattung, zu der gotische Fresken, barocke Altäre und die Salhausensche Kapelle mit Grabmälern adliger Familien gehören. ⛪🙏
  • Die Säule mit der Statue der Jungfrau Maria, die auf dem Platz des Friedens steht. Die Säule wurde im Jahr 1745 als Dank für das Ende der Pestepidemie errichtet. Auf dem Sockel befinden sich Statuen der Heiligen Josef, Florian, Johannes Nepomuk und Franz Xaver. 🗿🕊️
  • Das Stadthaus Nr. 17, das ein Eckhaus mit Tor am Platz des Friedens ist. Das Haus ist interessant für seine Renaissancefassade mit Sgraffiti und dem Wappen der Salhausen. 🏠🛡️

Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen und dass Sie Ihren Besuch in Beneschau an der Ploučnitz genießen werden. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht zu fragen. 😊😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *