Barbarství v přímém přenosu… Nové Zákupy.

… bývalá největší monarchistická vyšší škola lesnická z konce 19. století, z cyklu Údolí dutých hlav.

Něco málo z historie Zákup, jako takových

Zákupy – příjezd císaře, čekání
Zákupy – příjezd císaře
Kapucínský klášter Zákupy
Podzim v Zákupech
Může jít o obrázek 1 osoba

Před 117 roky, konkrétně dne 13. července 1876, se narodila významná rakouská arcivévodkyně Marie Annunziata. Tato výjimečná žena byla dcerou arcivévody Karla Ludvíka, mladšího bratra císaře Františka Josefa I., a portugalské princezny Marie Terezy. V období přelomu 19. a 20. století strávila Marie Annunziata spolu se svou matkou a mladší sestrou mnoho času na zákupském zámku, který sloužil jako letní sídlo pro panovnickou rodinu.

V rámci celé dynastie Habsburků byly právě tyto tři dámy jedinými členkami, které se účastnily morganatického sňatku mezi následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d´Este a Žofií Chotkovou. Tato slavnostní událost se konala 1. července 1900 v kapli zákupského zámku. Marie Annunziata, často oslovená jako Miana, měla v úmyslu vstoupit do manželství s bavorským vévodou Siegfriedem, synovcem slavné císařovny Sissi. Bohužel, když zpozorovala známky duševního onemocnění u svého snoubence, zasnoubení bylo zrušeno ještě téhož roku.

V roce 1908 přivedla Marie Annunziata svou sestřenici Zitu do Františkových Lázní, kde společně podstoupily ozdravný pobyt. Zde také hostila svého synovce, budoucího posledního císaře Karla I., a přispěla k jejich vzájemnému seznámení, které vedlo k jejich budoucímu manželství.

Po pádu monarchie nalezla Miana útočiště u své mladší sestry Alžběty Amálie, která se provdala za liechtensteinského knížete. Tam také, ve věku 85 let, zemřela.

Výše uvedené informace poskytují zajímavý pohled do života a událostí spojených s rakouskou arcivévodkyní Marií Annunziatou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *