Tchesneque

Česnek – Fantův oduševnělý výraz, používaný na místo českého “ano”, “ne”, “hovno”, “třeba”, “apod.”. Jedná se v podstatě o univerzální odpověd v rámci podnikového slangu, mezi hlavním manažerem překladatelské agentury a jeho pomocníkem, Fantou.

Fanta, pojem česnek, začal intenzivně používat ve svých cca 8 letech (není prověřeno), jako kompenzaci za trauma způsobené sběrem česneku v horských oblastech, ke kterému byl nucen, zejména svou matkou.

V průběhu času, tento traumatický verbální projev ve Fantově mysli a slovníku natolik zdomácněl (psychologicky došlo, k zapouzdření nepříjemných vzpomínek) a ten se stal trvalou součástí jeho slovníku, osobnosti – na který je v současné době dokonce hrdý a považuje jej za své osobní dílo a know-how.