Terezín Central Platz a ulice Dlouhá

Terezínské hlavní náměstí = Die zentral Platz 😀