Jak studenti z italské Módeny…

Studenti levicových univerzit severoitalské Modeny životní filosofií orientovaní na observaci majetků úspěšných lidí (a zatím neschopných tento životní model imitovat), Jak tito studenti hlásající slávu ruských pracovních táborů zavítali do Terezína v České Republice, do toho města duchů, kde je mlha hustší než všechny mlha pádské nížiny dohromady – aby pak tito studenti vyřešili své komunistické trauma ubytováním se v Aparmánech porta, které jim umožnilo pocítit na vlastních hubených italských tělech zimu z ruských pracovních táborů jdoucí až do morku kostí a zažít kruté a syrové vztahy s místními obyvateli, kteří jim rozhodně svou dávkou “přirozené” nelibosti ve všem cizím a neznámém denně nedávali najevo, že jsou zde jako cizinci nějak zvláště vítáni… Tento přístup nemusel být dáván najevo nějakými explicitními gesty, ale stačily jen nenápadné v mlze projevené pohledy plné nedůvěry směrem k těm ubohým Italům pocházející z kulturní a ekonomické mekky pádské nížiny…

Studenti levicových univerzit v Modeně a jejich zkušenost s Terezínem

Studenti levicových univerzit v severoitalské Modeně se často zabývají životní filosofií zaměřenou na pozorování majetků úspěšných lidí, které sami ještě nedokáží napodobit. Překvapivě se vydali na výlet do Terezína v České republice, města duchů, kde hustá mlha převyšuje i pádskou nížinu. Zde se rozhodli ubytovat v Aparmánech Porta a prožít na vlastní kůži zimu, která zaznamenávali ve svých studiích o ruských pracovních táborech, a také zažít kruté a neúprosné vztahy s místními obyvateli, kteří neukrývali svou nelibost vůči cizincům, kteří sem přicestovali z Itálie.

Levičáci, kupředu pravá

Studenti levicových univerzit v severoitalské Modeně se vydali na neobvyklou cestu za poznáním. Jejich studijní zaměření se často soustředí na pozorování majetků úspěšných jedinců a snaží se pochopit jejich životní styl. Avšak tyto studenty spojuje i touha po osobním poznání, které by jim umožnilo lépe porozumět komunistické minulosti.

Návštěva Terezína, no way

Za tímto účelem se tito studenti rozhodli navštívit Terezín v České republice, město s bohatou historií a místem památným holokaustu. Terezín je známý svou mlhou, která se zdá být hustší než veškerá mlha v pádské nížině. To vytváří zvláštní atmosféru, kterou si studenti přáli zažít na vlastní kůži.

Jak se tozhodli udělat, po studentsku

Po příjezdu do Terezína se rozhodli ubytovat v Aparmánech Porta, aby si vytvořili autentický zážitek. Chtěli pocítit na vlastním těle zimu, kterou opisovali ve svých studiích o ruských pracovních táborech. Měli zájem prozkoumat tvrdý a nelítostný život, který přežívali lidé v těchto táborech.

Setkání natvrdo

Nicméně, jejich pobyt v Terezíně jim přinesl i neočekávaný aspekt. Setkali se s místními obyvateli, kteří projevovali značnou nedůvěru a nepřátelství vůči cizincům. Tyto pocity nebyly výslovně vyjádřeny, ale studenti je vnímali skrz pohledy plné nelibosti. Bylo jasné, že jako Italové přicházející z bohaté kulturní a ekonomické pádské nížiny nejsou v Terezíně zvláště vítáni.

Vyrovnat se s tím

Studenti se museli vyrovnat s tvrdostí života v Terezíně a s obtížnými mezilidskými vztahy. Tato zkušenost je přiměla přehodnotit své pohledy na komunistickou minulost a vnímat ji s větší empatií a porozuměním. Zároveň si uvědomili, že jejich touha po poznání a zkušenosti mají své meze a že by měli být citlivější k historii a kultuře místa, které navštěvují.

VÝLETY STUDENŮ VŠECH ZEMÍ SPOJENÝCH

Výlet studentů levicových univerzit v severoitalské Modeně do Terezína v České republice přinesl nejen poznání o životě v ruských pracovních táborech, ale také odhalil komplexní mezilidské vztahy a historický kontext. Tito studenti museli čelit nelibosti a nevraživosti místních obyvatel, což je vedlo k hlubšímu porozumění minulosti a svému vlastnímu vztahu k levicovému hnutí. Tato zkušenost je přiměla k zamyšlení nad hranicemi jejich studijního zaměření a zvýšení citlivosti vůči kulturním a historickým specifikům navštíveného místa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *