Koryto řeky Bíliny

Historické domy staré Bíliny byly bourány od roku 1957 navzdory marným protestům ústavu památkové péče. V důsledku stavby nové státní silnice bylo o několik metrů posunuto i koryto řeky. Zbořen byl Dvořákův mlýn, velká část parku u Starého zámku byla zrušena, nové silnici musela ustoupit kaštanová alej lemující staré koryto, poraženy byly i dva státem chráněné stromy jínanu dvoulaločného. Počátkem roku 1959 byl stržen i železný most spojující Školní ulici s Mírovým náměstím, který byl postaven v roce 1881 na místě původní dřevěné lávky. 13. září 1960 byl vpuštěn tok řeky Bíliny do nového koryta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.