Děčín, long galery

Děčín je město v České republice, které je významným dopravním uzlem. Nachází se na břehu řeky Labe a je křižovatkou železničních tratí. Díky své poloze je město důležitým centrem pro přepravu zboží a lidí.

Tetschen

Řeka Labe hraje klíčovou roli v dopravě. Přístav v Děčíně slouží jako místo pro nakládku a vykládku nákladních lodí, které přivážejí zboží z různých částí Evropy. Díky tomu se zajišťuje efektivní doprava a obchodní aktivity.

Železniční síť v Děčíně je také důležitá. Město je spojeno s hlavními železničními tratěmi, které propojují Děčín s dalšími městy v České republice a v zahraničí. To umožňuje pohodlnou přepravu osob i nákladu.

Dopravní infrastruktura v Děčíně je důležitá pro regionální ekonomiku. Pomáhá rozvíjet průmysl, obchod a turistický ruch. Město se také snaží minimalizovat negativní dopady dopravy na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj.

Děčín je tak významným dopravním uzlem, který zajišťuje plynulou dopravu zboží a lidí. Řeka Labe a železniční síť jsou klíčovými prvky této infrastruktury, které přispívají k ekonomickému rozvoji regionu.

Děčínský zámek je významnou historickou památkou ve městě. Své kořeny má až v 13. století a v průběhu let prošel mnoha stavebními úpravami. Zámek kombinuje prvky barokního a romantického stylu a dominuje nad městem. Jeho impozantní architektura a bohaté interiéry přinášejí návštěvníkům pohled na bohatou historii a kulturu regionu.

V Děčíně je také možné nalézt mnoho historických budov, které odrážejí různé architektonické styly a éry. Mezi nimi jsou i některé staré továrny, které připomínají průmyslové dědictví města. Tyto budovy jsou příkladem industriální architektury a připomínají dobu, kdy průmysl hrál důležitou roli v ekonomice regionu.

Dále jsou v Děčíně dochovány i německé domy, vily a činžáky, které jsou svědectvím období, kdy německá populace žila v Sudetech. Tyto budovy se vyznačují různými architektonickými styly, od secese a historizujícího stylu až po modernismus. Tyto domy a vily odrážejí bohatství a životní styl tehdejších obyvatel a poskytují pohled do minulosti.

V rámci architektury v Děčíně lze také vidět moderní stavby, které představují současnou tvorbu a urbanistický rozvoj města. Nové obytné a obchodní komplexy se vyznačují moderními architektonickými prvky a poskytují nový vzhled a dynamiku městskému prostoru.

Společně vytvářejí tyto architektonické prvky pestrou paletu vzhledů, které posouvají Děčín od minulosti až do současnosti. Tyto budovy a architektonické prvky odrážejí kulturní a historickou hodnotu města a přitahují pozornost návštěvníků svou estetikou a historickým významem.

Děčín je tedy fascinujícím místem, kde se setkává bohatá historie a různé architektonické styly. Tyto budovy a stavby přispívají k jedinečnému charakteru města a poskytují návštěvníkům možnost poznat a ocenit kulturní dědictví a architektonickou rozmanitost regionu.

Architektura v Děčíně odráží historické a kulturní vlivy německých obyvatel, kteří zde žili a významně ovlivňovali místní vývoj. Je vidět na každém rohu města a přináší jedinečný styl a atmosféru.

je řeč o tom stylu, co vystavěli původní němečtí obyvatelé, že je vidět na každém rohu a že komunisti toho mnoho zbourali ale i přesto tam ten styl stále je

Původní němečtí obyvatelé přinesli do Děčína architektonické prvky, které byly typické pro jejich kulturu a tradice. Tyto prvky jsou viditelné v různých typech budov, včetně domů, vil a činžovních domů. Charakteristickým znakem je směs různých architektonických stylů, jako je secese, historismus a modernismus.

Je pravda, že během komunistické éry bylo mnoho historických budov zničeno a mnoho původních prvků bylo ztraceno. V rámci urbanistických plánů a ideologie komunistického režimu byly některé staré budovy bourány a nahrazovány novými, masovějšími stavebními projekty. To zanechalo své stopy na městském vzhledu.

Přesto i dnes je ve městě stále patrný původní německý styl. Přežívající historické budovy, které byly zachovány, spolu s novějšími konstrukcemi tvoří pestrou mozaiku architektonických prvků. Tyto stavby připomínají bohatou historii města a poskytují pohled na minulost.

Děčín se tak snaží chránit a obnovovat původní architekturu, aby si uchoval své kulturní dědictví. Restaurace historických budov, jejich renovace a obnova jsou důležitými kroky k udržení autentičnosti a jedinečnosti města.

Německý architektonický styl je stále přítomen a viditelný na každém rohu Děčína. Poskytuje městu své charakteristické rysy a přitahuje pozornost návštěvníků svou estetikou a historickým významem. Je důležité si vážit tohoto kulturního dědictví a pečovat o zachování původního německého stylu v architektuře města.

jedno z 50 nejzajímavějších měst sudet a co se umístění v krajině týká, tak možná i úplně nejzajímavější

Děčín je jedno z nejzajímavějších měst v rámci sudetské oblasti a zároveň možná i jedním z nejzajímavějších měst v celém regionu. Jeho unikátní umístění v krajině mu dodává neopakovatelný charakter a láká návštěvníky ze všech stran.

Díky své poloze na břehu řeky Labe a obklopení malebnými pohořími a skalními útvary, nabízí Děčín úchvatné scenérie a jedinečou atmosféru. Toto spojení přírodní krásy a historické architektury činí z Děčína jedno z nejzajímavějších míst v sudetské oblasti.

Navíc, co se umístění v krajině týká, je Děčín možná i úplně nejzajímavějším městem. Jeho poloha mezi pohořím Českého středohoří a skalami Labských pískovců dává městu neuvěřitelnou vizuální atraktivitu. Každý roh Děčína skrývá panoramatické výhledy, dramatické skály a malebné údolí, které poskytují návštěvníkům zážitek pro oči i duši.

Děčín také nabízí širokou škálu kulturních a historických památek, jako je Děčínský zámek, Kamenická kolonie a další. Tyto unikátní atrakce spolu s nádhernou krajinou vytvářejí nezapomenutelný zážitek pro návštěvníky a staví Děčín mezi jedno z nejzajímavějších měst v regionu.

Celkově lze říci, že Děčín je jedním z 50 nejzajímavějších měst v sudetské oblasti a díky svému umístění v krajině může být dokonce považován za úplně nejzajímavější. Jeho kombinace přírodní krásy, historické architektury a kulturních památek nabízí návštěvníkům nezapomenutelné zážitky a obohacuje kulturní dědictví této oblasti.

Svatá Barbora Zahrádky

🏰🌷 TRAGISCHES ERBE: Alte Gräber in Svatá Barbora – Zahrádky u ČESKÉ LÍPY – Neugarten (Bezirk Böhmisch Leipa) 🌷🏰

Part ONE of deutche tombs / Graber – Zahrádky / Neugarten

I. Einleitung

Inmitten der idyllischen Landschaft von Zahrádky u ČESKÉ LÍPY, das einst als Neugarten bekannt war, zeugen alte Gräber von einer längst vergangenen Zeit. Diese geheimnisvollen Ruhestätten waren einst die Heimat stolzer Familien, deren Muttersprache Deutsch war. Es ist ein Ort von historischer Bedeutung, der uns an die tragische Vergangenheit erinnert.

II. Die Namen der ursprünglichen Bewohner

Die in den alten Gräbern ruhenden Seelen erzählen uns von den Namen ihrer einst stolzen und verehrten Familien. Die Namen Ritter, Beiger, Fiedler, Pilz, Knechtel, Satran, Burkl, Stahr, Werber und Kammel sind in den uralten Aufzeichnungen festgehalten. Diese Menschen lebten einst hier und hinterließen ihre Spuren in der Geschichte dieses Landstrichs.

III. Ein trauriges Erbe

Heute stehen die alten Gräber als stille Zeugen einer längst vergangenen Ära da. Sie erinnern uns daran, dass das Leben vergänglich ist und dass selbst stolze Familien irgendwann dem Lauf der Zeit weichen müssen. Doch ihr Erbe bleibt in den Herzen derer lebendig, die sich der Geschichte und Traditionen dieser Region bewusst sind.

IV. Die Bedeutung der Erinnerung

Die Erhaltung dieser alten Gräber ist von großer Bedeutung, um die Geschichte und Kultur der einstigen Bewohner von Zahrádky u ČESKÉ LÍPY zu bewahren. Sie dienen als Erinnerung an diejenigen, die einst hier lebten, liebten und träumten. Durch den Schutz und die Wertschätzung dieses historischen Erbes zeigen wir Respekt und Anerkennung für die Menschen, die einst hier eine enge Gemeinschaft bildeten.

V. Ein Ort des Nachdenkens und der Besinnung

Die alten Gräber laden uns ein, über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken und unsere Wurzeln nicht zu vergessen. Sie sind ein Ort der Stille, an dem man zur Ruhe kommen und sich mit der Geschichte verbinden kann. Ein Ort, an dem wir lernen, die Geschichte unserer Vorfahren zu schätzen und sie in Ehren zu halten.

VI. Fazit

Die alten Gräber in Svatá Barbora – Zahrádky u ČESKÉ LÍPY – Neugarten sind ein wertvolles Erbe, das uns an die Geschichte und die einstigen Bewohner dieses Ortes erinnert. Ihr Erbe lebt weiter, wenn wir ihre Gräber respektieren und schützen. Lasst uns diesen historischen Ort würdigen und als Mahnmal für kommende Generationen erhalten, damit auch sie die Bedeutung ihrer Vergangenheit verstehen und schätzen können. 🕊️🌺

Kostel svaté Barbory + hřbitov, Zahrádky / Neuschloss

Neugarten

Bilder vom Friedhof , Neugarten

Es geht um eine von sehr häufigen Fototheken von Gräben der Sudetendeutschen in Nordböhmen.

Wenn wir diese Fotos erheben, sammeln und bewahren und natürlich wenn wir diese Momente der Geschichte des Sudetenlandes  für den heutigen Lesenkreis oder die Leute, die sich für diese Thematik der Sudetendeutschen wirklich start interesieren , sowie für die zukünftige Generationen zurückhalten und dann publizieren , werden wir damit das Andenken an den Verstorbenen in Ehren halten.

Es freut uns sehr, dass die Gräben ( zumidenstens ein Großteil davon) immer sehr gut erhalten sind. Manchmal steht dort „ nur“ : Name, Geburtstag und Todestag, manchmal ist es aber möglich hier eine kurze „Geschichte“ des Lebens des Gestorbenes zu lesen.

Zu der guten Erhaltung der Gräben, die auch auf den Fotos sichtbar ist,  haben wir schon sehr positive Reaktion bekommen.

Gerade dank diesem Umstand können wir den anderen Leuten zeigen, dass es wirklich Sinn macht, diese spezifische Stätte zu erhalten.

Part TWO / Zwei – Neugarten / Barbora – Graber / Deutche Tombs