Aussig, most – brux

Aussig, kdyby, kdysi…

Teplice, Masarykova třída – skryté dvory

Borská Pičimunda – ve sklářských ulicích

Z nádraží v Novém Boru, leden 2021